Hoe kan je jouw kind steunen bij de aankoop van een eerste woning?

Geschreven op 24 april 2019

Als projectontwikkelaar zetten we sterk in op de woon-, leef- en werkcultuur van de toekomst en dus ook op onze jongeren. In dit artikel gaan we dieper in op de mogelijke manieren om als ouder jouw kind (financieel) te steunen bij de aankoop van zijn of haar eerste woning.

Kinderen Aankoopwoning

Kinderen zijn de inwoners van de stad van morgen. Het zijn toekomstige bewoners van onze steden en wijken die wij als projectontwikkelaar zullen bouwen en laten bloeien. Zowel de vastgoedprijzen als de “baksteen in de maag” van onze jongeren kennen een stijgende trend. Jongeren willen steeds vroeger een woning aankopen maar dit is quasi onmogelijk zonder financiële steun van hun ouders.

We gaan in dit artikel wat dieper in op de mogelijke manieren om als ouder jouw kind (financieel) te steunen bij de aankoop van zijn of haar droomwoning. 

Een handgift of bankgift

Een woonkrediet wordt door veel banken geweigerd indien er geen of weinig eigen inbreng is van de kopers. Uit onderzoek blijkt dan ook dat maar liefst 60% van de kopers gesponsord wordt door hun ouders. Door de hoge vastgoedprijzen is deze financiële steun zelfs voor tweeverdieners meer dan welkom. Zeker als het om de aankoop van de eerste woning gaat. Het duwtje in de rug zorgt voor een hogere eigen inbreng. Dit is een groot voordeel bij het afsluiten van het woningkrediet. Een veelvoorkomende vorm van steun is dat ouders hun kind geld schenken. Contant, via een handgift, of door het geld over te schrijven (bankgift). Het voordeel is dat er geen schenkingsrechten betaald moeten worden. Zijn de schenkers drie jaar na de schenking nog in leven, dan dienen er ook geen successierechten betaald te worden. Laat je de schenking registreren, dan wordt er wel 3% registratierechten aangerekend.

Handgift

Een persoonlijke lening

Een andere mogelijkheid is dat jouw zoon of dochter bij jou een lening aangaat. Je kan daarbij kiezen voor een renteloze lening of een (voordelige) intrestvoet. Je kind betaalt jou dan op termijn volledig terug, maar ook een gedeeltelijke terugbetaling is mogelijk door na verloop van tijd de schuld kwijt te schelden. In dat geval wordt de kwijtschelding beschouwd als een schenking. Je kind hoeft geen successierechten te betalen, indien je drie jaar na de kwijtschelding nog in leven bent. 

Zekerheid inbouwen

Bij een schenking heb je natuurlijk geen garantie dat je kind voor altijd samenblijft met zijn of haar partner. Bovendien kan de eigen inbreng van de partner een stuk lager liggen. Daarom kan je het best wat zekerheid inbouwen. Zo kan je in de schenkingsakte laten vastleggen dat de schenking eigen goed blijft van jouw kind en niet in de gemeenschap mag worden ingebracht. Andere opties zijn bijvoorbeeld om in de aankoopakte een verklaring van wederbelegging te laten opnemen of jouw kind het huis te laten kopen in ongelijke delen. Daarbij worden de partners niet per se elk voor de helft eigenaar, maar in verhouding tot hun betaalde deel.

Leanderhof Wonen In Het Park4 Caaap

Investeren in woningen van de toekomst

Jonge kopers zijn veel kritischer dan vroeger. En terecht, want hun spaarboekje brengt niets meer op dus willen ze dat hun investering goed en doordacht is. Ze houden rekening met het volledige kostenplaatje en kiezen bijvoorbeeld ook bewust voor een woning met een goede energiescore.

Als projectontwikkelaar en ambitieuze stadskernvernieuwer zetten we bij CAAAP sterk in op de woon-, leef- en werkcultuur van de toekomst en dus ook op onze jongeren. We zorgen voor een perfecte interactie tussen gebouwen en mensen met een open blik naar de omgeving en bewoners. Onze projecten worden opgebouwd rondom belangrijke pijlers zoals duurzaamheid, geoptimaliseerde mobiliteit en groen in de stad. We brengen de wensen en eisen van de toekomstige bewoners in kaart en passen deze naadloos in de buurt.

Momenteel hebben we verschillende projecten die interessant zijn voor starters. In onze woningen en appartementen zetten we in op energie-efficiënte technieken, energiezuinig wonen en dit met oog voor esthetiek. 

Neem zeker eens een kijkje op www.leanderhof.be

Gerelateerd project