Voorstelling masterplan Normaalschool Lier aan de buurt

Geschreven op 23 oktober 2017

Zaterdag 21 oktober werd in aanwezigheid van burgemeester Frank Boogaerts en schepen Walter Grootaers het masterplan voor de herontwikkeling van de Normaalschool in Lier voorgesteld aan de buurt.

Voorstelling Buurt Normaalschool Lier Caaap
Voorstelling Buurt Normaalschool Caaap

Voor de gelegenheid zijn een 200-tal buurtbewoners afgezakt naar de site van de Normaalschool waar ze uitgebreid geïnformeerd werden over de toekomstplannen. Daarnaast konden ze ook een rondleiding volgen doorheen de voormalige schoolgebouwen.

Maximaal behoud van het bestaande

Van bij de start van het ontwerpproces was het steeds de bedoeling om de eigenheid van de site zoveel mogelijk te bewaren, mét behoud van een groot deel van de bestaande gebouwen. De open ruimte die op vandaag aanwezig is op de site wordt eveneens zoveel mogelijk bewaard in de vorm van collectieve binnentuinen. De open ruimte is een aanéénschakeling van kwalitatief vormgegeven groene ruimtes met elk hun eigen specifieke karakter.

Normaalschool Lier Incubator Caaap
Normaalschool Lier Caaap 2

Sterke mix aan functies

Samen met architectenbureaus META architectuurbureauBOB361 architectsCallebaut architecten en landschapsarchitect OKRA zullen we de Normaalschoolsite de komende jaren een nieuwe, duurzame invulling geven. In het project komt onder meer een incubator die startende ondernemers en creatievelingen de kans moet geven om zich ten volle te ontplooien. Daarnaast komen er nieuwbouwappartementen, grondgebonden woningen, duplexappartementen in de bestaande schoolgebouwen en een cohousingproject in het voormalige klooster op de site. Enkele nieuwe buurtwinkels moeten zorgen voor de dagelijkse goederen van de bewoners en omwonende uit de buurt.

Katalysator voor de omgeving

Om de transformatie van deze prachtige, maar op vandaag onderbenutte site kracht bij te zetten en de plek nieuw leven in te blazen, zal de site aan de hand van verschillende doorsteken naar omliggende straten worden omgevormd van gesloten enclave tot gemakkelijk doorwaadbare nieuwe wijk. Door toevoeging van speelgroenstraatmeubilair en een publiek toegankelijk paviljoen zal het een aantrekkelijke plek worden voor jong en oud uit de buurt.

Gerelateerd project