Abdijbeke redt kostbare liters grondwater

Geschreven op 7 september 2020

Het is van groot belang dat we zuiniger omgaan met ons waterverbruik. Als bouwbedrijf dragen we hier graag ons steentje in bij.

Abdijbeke Werfwater

Op veel werven is een bronbemaling noodzakelijk, dit wil zeggen dat het grondwater tijdelijk opgepompt dient te worden in functie van de verwezenlijking van het project. In het verleden vloeide dit water echter vaak weg naar de riool.

Op de werf Abdijbeke is gekozen om het ‘werfwater’ aan te bieden aan de buurt. Elke druppel krijgt een nieuw leven en wordt ter beschikking gesteld aan de buurt, stadsdiensten en de boeren. Lokale bewoners en boeren zijn welkom in de Abdijbekestraat voor een afname. Dit zorgt voor een win-win situatie voor de bouw en de consument.

© werfwater.be

Gerelateerd project