Circulair bouwen: de concept- en gebruiksfase

Geschreven op 3 februari 2022

"We zijn toegewijd en ambitieus. Met onze creativiteit willen we meewerken aan de stad van de toekomst." Dit is hoe wij onze derde A in CAAAP omschrijven en ook hoe wij als ontwikkelaar naar onze projecten kijken. Het duurzame en circulaire verhaal is al langer dan vandaag een 'hot topic' en iets waar we op termijn allemaal baat bij zullen hebben. Als progressieve projectontwikkelaar zetten we hier dan ook al sterk op in.

Portier Header Inspiratie

Portier 51: conceptfase

In het circulaire bouwverhaal kan je een conceptfase en gebruiksfase onderscheiden. De conceptfase is alles wat te maken heeft met het ontwerp, de bouw van gebouwen en dieper nadenken om de levensduur van materialen te verlengen. Dit is wat CAAAP zal doen bij het nieuwe project in Mechelen: Portier 51, een pioniersproject op vlak van circulair bouwen in Vlaanderen.

De oude bibliotheeksite bestond uit een drietal aaneengeschakelde, verouderde gebouwen. De structuur en de gevel van het oude archief van de bibliotheek waren wel nog in een voldoende goede staat. Dit gebouw wordt dus op een duurzame manier gerenoveerd tot een prachtig authentiek gebouw met op het gelijkvloers grondgebonden woningen en erboven lofts.

Tijdens de conceptfase denken we dieper na over de structuur van een gebouw en willen we de levensduur van materialen verlengen
Woning 2
Woning 1

Van het hoofdgebouw van de bibliotheek werd enkel de structuur behouden. Het gebouw krijgt een nieuw jasje met gerecupereerde baksteen. Het derde gebouw was in mindere staat en stond stedenbouwkundig gezien niet op de juiste plaats voor een functiewijziging naar wonen. Dit gebouw werd selectief gesloopt met oog op maximale recyclage van bouwmaterialen.

In totaal wordt 75% van de oude site hergebruikt. Daarnaast wordt maximaal ingezet op veranderingsgericht bouwen en zal er een materialenpaspoort opgemaakt worden zodat toekomstige herbestemming van zowel de gebouwen als materialen steeds mogelijk is.

Gebruiksfase: De Nieuwe Dokken

In de gebruiksfase van een project kan je het meeste impact hebben op het milieu en het circulaire verhaal. Dit is waar heel hard op ingezet wordt De Nieuwe Dokken. Deze wijk wordt een zelfvoorzienende wijk van de toekomst waar afval opnieuw gebruikt wordt als grondstoffen. Grijs en zwart afvalwater worden gezuiverd en opnieuw gebruikt als voeding voor het warmtenet.

In 2021 werd daardoor 2,90 miljoen liter water gezuiverd en hergebruikt. Door een elektrisch wagenpark aan te leggen en laadpalen te voorzien sinds 1 januari 2021 maar liefst 15 ton CO2 vermeden. Alle cijfers kan je terugvinden op de website van Ducoop: www.ducoop.be.

Wat kunnen we als alternatief inzetten voor de gasketels die gebannen worden vanaf 2023? Hoe kunnen we onze gebouwen nog meer klimaatadaptief maken? Dit zijn de aspecten waar je als projectontwikkelaar een grote rol in kan spelen.

​In de gebruiksfase van een project kan je het meeste impact hebben op het milieu.

Aan de hand van zaken die we kennen willen we op een inventieve manier nieuwe technieken integreren in toekomstige projecten. Als binnenstedelijke ontwikkelaar zoeken we steeds naar een zekere complexiteit in onze projecten. Het circulaire gedachtegoed maakt nu ook altijd deel uit van deze complexe dossiers.

Gerelateerd project