Wonen op de binnenste buiten

't Groen Kwartier

Antwerpen

’t Groen Kwartier is de herontwikkeling van het voormalig Militair Hospitaal Antwerpen. Een nieuwe groene autovrije oase van bijna 8 hectare binnen de stadsgrenzen van Antwerpen.

Architect: Stéphane Beel en Lieven Achtergael- Huiswerk Architecten- 360 Architecten - Landschapsarchitect: Michel Desvigne / publieke Partner: Ag Vespa / Ontwikkeling samen met Matexi

Strategische stads- en herbestemmingsprojecten zijn fantastische instrumenten om stedelijke leegtes nieuwe dynamiek te geven en opnieuw op de kaart te zetten. Veelal gaat het om complexe operaties die aanzienlijke investeringen vergen. De krachten bundelen met anderen in een publiek-private samenwerking is dan meestal de beste oplossing. Samen met gemeenten, openbare besturen en andere privépartners bundelen we alle kennis en middelen om deze innovatieve projecten met efficiënte slagkracht aan te pakken en tot een goed einde te brengen. ’t Groen Kwartier in Antwerpen een toonvoorbeeld. 

Groene oase van 8 hectare

Op de terreinen van het oude Militair Hospitaal Antwerpen vind je nu ’t Groen Kwartier. Deze oase van groen omvat in totaal 404 wooneenheden: een evenwichtige mix van trendy lofts in historische gebouwen, nieuwbouwappartementen en comfortabele gezinswoningen met tuin. Daarnaast is er eveneens ruimte voor andere stedelijke functies (winkels, kantoorruimten, ateliers...). Deze combinatie heeft van ’t Groen Kwartier een nieuw en bruisend stadsdeel gemaakt. 

Ongedwongen sfeer en open karakter

De site zelf is nagenoeg volledig autovrij ingericht. Een bewuste keuze die er voor zorgt dat het Militair Hospitaal een groene en rustige plek vormt van 7,7 hectare in de nabijheid van het drukkere stadscentrum. Er werd heel veel aandacht besteed aan de buitenruimte bij het ontwerp van dit project. Deze groene oase werd vormgegeven door de Parijse landschapsarchitect Michel Desvigne. Meer dan 350 bomen brengen in de parkzone en in verschillende tuinkamers het groen tot voor de deur. 

De site zelf is nagenoeg volledig autovrij ingericht. Een bewuste keuze die er voor zorgt dat het Militair Hospitaal een groene en rustige plek vormt
Gk 2
Gk 3

De ongedwongen sfeer en het  open karakter zijn belangrijke troeven van ’t Groen Kwartier. Het is een openbaar park dat weliswaar ommuurd is, maar niet afgesloten. Zeven toegangen geven onmiddellijk aansluiting op de omliggende buurten met al evenveel karakter als ’t Groen Kwartier zelf. De site combineert zo het beste van de wijken Zurenborg en Haringrode en voegt er een park aan toe. 

Het is een openbaar park dat weliswaar ommuurd is, maar niet afgesloten.

De Wintergang: van overdekt trottoir tot aantrekkelijke gaanderij

Een belangrijk deel van de aanleg van de openbare ruimte op ’t Groen Kwartier is de reconversie van de Wintergang. Dit oude overdekte trottoir verbond de verschillende gebouwen met elkaar en bood bescherming tegen de koude aan het verplegend personeel tijdens de winterperiodes. 

Nu is dit omgevormd tot een publiek toegankelijke gaanderij die de buurt en de bewoners een extra mogelijkheid geeft om de beschikbare openbare ruimte optimaal in te vullen en te gebruiken. Vandaag worden tal van buurtinitiatieven zoals braderieën, rommelmarkten en buurtfeesten  in de wintergang georganiseerd. De aanwezigheid van deze kwalitatieve buitenruimte werkt als katalysator voor de hele omgeving. 

Unieke woonbeleving, knappe architectuur

’t Groen Kwartier is ondertussen één van de belangrijkste open ruimtes geworden in de stad Antwerpen. De site is cultureel erfgoed en ademt nog steeds het verleden uit. Gezellige gazons wisselen af met mooie en rustige doorsteken voor voetgangers en fietsers, die een gemakkelijke verbinding bieden tussen verschillende stadsdelen. Het is een buurt die leeft en waar je perfect van een gezellige wandeling of fietstocht kan genieten.

De historische hoofdgebouwen van het militair ziekenhuis, de kazerne, de stookplaats en de kapel werden prachtig gerenoveerd tot een moderne wijk die geschiedenis ademt. Hier ervaar je architectuur als hefboom voor een knappe stadskernvernieuwing.

Wil je nog meer weten over dit project?

Contactgegevens