Sta je op het punt om te investeren in vastgoed? Wij geven je alvast enkele tips om je rendement op een correcte manier te berekenen!

Geschreven op 10 april 2019

Vastgoedprijzen stijgen en mensen gaan steeds compacter en dichter bij elkaar wonen. Dit creëert extra opportuniteiten voor vastgoedinvesteerders. Wij geven je alvast enkele tips om je rendement op een correcte manier te berekenen!

Investeren

Bij CAAAP willen we als vooruitstrevende projectontwikkelaar meebouwen aan de stad van de toekomst. Ruimte wordt steeds schaarser waardoor we op een creatieve manier en in perfecte interactie met mensen gaan bouwen en de beschikbare ruimte herdefiniëren.

Gezien de stijgende vastgoedprijzen is investeren in vastgoed een slimme keuze en een goede belegging. Mensen gaan over het algemeen ook steeds compacter en dichter bij elkaar wonen, wat extra opportuniteiten creëert voor investeerders.

Als particuliere investeerder is het heel belangrijk dat je het onderscheid kent tussen je bruto-rendement en je nettorendement. Hieronder gaan we hier dieper op in en geven we enkele belangrijke tips voor jou als (potentiële) vastgoedinvesteerder. 

Tip 1: Hou rekening met het volledige kostenplaatje

Als je een nieuwbouwwoning of –appartement gaat aankopen, hou je best rekening met het volledige kostenplaatje. Dit is de optelsom van:

  • Verkoopprijs
  • BTW op de constructiewaarde
  • Registratierechten
  • Notariskosten
  • Aansluitingskosten voor water, gas en elektriciteit.

Met deze eerste kostenberekening in je achterhoofd, zal je voor veel minder verrassingen komen te staan. 

Rekening

Tip 2: Het is de nettohuur die telt

Uiteraard ga je als verhuurder huurinkomsten krijgen, eventueel aangevuld met deelname van de huurder in beheerskosten. De huurprijs is afhankelijk van de ligging en kwaliteit van het onroerend goed. Ook het E-peil speelt een belangrijke rol aangezien huurders met een hogere energiefactuur minder woonbudget over hebben om de huur te betalen.

De huur die je maandelijks ontvangt, is de brutohuur. Je moet voorzichtig en kritisch omgaan met dit bedrag aangezien er nog enkele extra kosten in rekening moeten worden gebracht.

A) De makelaar

Om als investeerder zorgeloos te verhuren, doe je het best beroep op een makelaar. Deze brengt het appartement of de woning in beeld, bepaalt samen met jou de huurprijs, verzorgt de publiciteit, stelt het voor aan de kandidaat-huurders en screent deze ook om zich een beeld te vormen van hun financiële draagkracht en hun wooncultuur. De kostprijs voor een makelaar bedraagt meestal 1 maand bruto-huurinkomsten (de verhuurprijs). 

B) Extra’s

Verder moet je als verhuurder ook rekening houden met enkele bijkomende kosten zoals de (verplichte) plaatsbeschrijving van je pand, de jaarlijkse brandverzekering en ook in veel gevallen de algemene syndickosten. Bij oudere panden houd je ook best rekening met een verrassingsbudget voor mogelijke herstellingswerken of zelfs leegstand. Bij nieuwbouw zijn deze laatste twee kostenpostjes echter te verwaarlozen aangezien er bij nieuwe, kwalitatieve panden op een interessante ligging nauwelijks leegstand is. Als eigenaar van een nieuwbouwproject, kan je ook rekenen op uitgebreide garanties waaronder de 10-jarige aansprakelijkheid. 


C) Onroerende voorheffing

Tenslotte betaalt de eigenaar jaarlijks onroerende voorheffing op basis van het geïndexeerd kadastraal inkomen. De brutohuur na aftrek van alle kosten geeft ons de nettohuur. Het is op basis van deze nettohuur dat je als investeerder jouw netto-rendement kan berekenen.

Tip 3: Een vastgoedinvestering is een goed wapen tegen de inflatie

Elk jaar kan je als verhuurder de huurprijs van je pand laten indexeren op basis van de gezondheidsindex. Deze index volgt de algemene prijsstijgingen en biedt jou als eigenaar een middel om je te wapenen tegen de inflatie. Deze jaarlijkse indexering heeft echter wel een invloed op het huurrendement en dient op een voorzichtige manier te worden benaderd.

Meerwaarde

Tip 4: Meerwaarde van je investering

Indien we ons baseren op de vastgoedprijzen van de afgelopen 30 jaar is er sprake van een toename van de vastgoedprijzen met 5 à 6% per jaar. Deze prijsstijgingen hebben een positief effect op het rendement van jouw vastgoedinvestering. Of deze prijsstijging zich in de komende 30 jaar op deze manier zal verder zetten is een groot vraagteken. Bij een rendementsberekening werk je daarom beter met een veilige benadering waarbij een prijsstijging van 1 à 2% per jaar een eerder realistisch beeld geeft.

Tip 5: Financiering als hefboom

Aangezien de rentevoeten op de hypothecaire leningen vandaag laag staan, is het aangewezen om de vastgoedinvestering om een lening aan te gaan en je investering (deels) met vreemde middelen te financieren. Op deze manier kan je al investeren in vastgoed met een eigen inbreng van bijvoorbeeld 75.000 euro. Daarenboven zorgt de financiering, door zijn positieve hefboom, ook nog eens voor een positief effect op jouw rendement. 

Investeringsprojecten bij CAAAP

Momenteel bouwen wij twee unieke woonprojecten die perfect inspelen op de noden van vastgoedinvesteerders. HanGare in Deinze en Leanderhof in Zwevegem liggen beide op een centrale locatie en geven de buurt een nieuw leven en een frissere en groenere identiteit.

Deze nieuwbouwprojecten bieden de ideale cocktail voor een slimme vastgoedinvestering:

  • Alle woonunits zijn nieuwbouw. Er zijn dus geen herstellings- of opfriswerken nodig. Bovendien geniet je als koper door de Wet Breyne en de 10-jarige aansprakelijkheid van een optimale bescherming.
  • Bij een investering hangt veel af van de buurt waarin geïnvesteerd wordt. In dit geval liggen beide projecten centraal in een nieuwe, groene buurt. De kans op leegstand is dus miniem en de huurprijs zal positief mee evolueren met de buurt.
  • Samen met onze interieurcoördinatoren kan je jouw woning of appartement volledig instapklaar en dus ook verhuur-klaar stomen.

Wil je meer informatie over deze woonprojecten? Neem dan contact met ons op via info@caaap.be of neem een kijkje op onze website of leanderhof.be

Gerelateerd project