Wonen met de voeten in het zand!

Militair Hospitaal Oostende

Oostende

De historische site van het Militair Hospitaal in Oostende vormt een ankerplaats voor een nieuw, levendig stadsdeel waar harmonie tussen wonen, werken, ontspanning en rust centraal staan.

Masterplan

Het masterplan voor deze bijzondere locatie is opgevat als een verkeersluwe wijk die aansluit op de duinen met een centrale groenzone en een zuidelijke parkzone. Het Militair Hospitaal Oostende omvat de herwaardering van een waardevol stuk onroerend erfgoed en bestaat naast de renovatie en herbestemming van verschillende paviljoenen tot woningen uit een aantal nieuwbouwresidenties.

In dit nieuwe stadsdeel is er plaats voor ca. 230 woongelegenheden die bestaan uit een mix van permanente bewoning en tweede verblijven. Het ontwerp voorziet in een gedifferentieerd woningaanbod voor een gevarieerd publiek. De oriëntatie, ligging, uitzichten, typologie en interne organisatie verlenen elke woning zijn specifiek karakter. Daarnaast zijn er in fase 2 ook een aantal handelsruimten voorzien. Fase 3, de woontoren ‘Spinakker’, telt 49 entiteiten met een gedifferentieerd aanbod en een fantastisch uitzicht. Daarnaast is er in de sokkel van het gebouw ruimte voor 5 commerciële units.
De woongelegenheden (lofts, appartementen en woningen) zijn ondergebracht in de bestaande gebouwen en aangevuld met nieuwbouwvolumes. Vanuit de zorg om het behoud van het karakteristieke beeld van het Militair Hospitaal wordt nieuwbouw in hoofdzaak geconcentreerd in de randzones. Nieuwbouw en bestaande bebouwing worden in een nevenschikkende relatie geplaatst. Op die manier blijven beide als duidelijk onderscheiden entiteiten zichtbaar. 

Milho Caaap Duinen

Bovendien werd sterk ingezet op een duurzaam ruimtegebruik zoals bijvoorbeeld de infiltratie van hemelwater doorheen een verharding met open voegen, plantvakken en landschappelijke groenzones. De buitenaanleg met streekeigen beplanting zorgt voor een groene en gezonde integratie in de omgeving. De kwalitatieve densiteit en de aanwezigheid van heel wat collectieve groenzones behoren tot de bijzondere troeven van dit project dat een gevoelige impuls betekent voor de stad, de haven en de nabijgelegen Vuurtorenwijk, momenteel in volle ontwikkeling. 

Met de herbestemming van het Militair Hospitaal in Oostende toont CAAAP hoe een site met historische gebouwen en belangrijke erfgoedkundige waarde, optimaal kan worden herbestemd tot een nieuwe woonwijk. Door middel van een goed doordacht ontwerp werden de bestaande gebouwen omgevormd tot kwaliteitsvolle woningen die voldoen aan alle hedendaagse comforteisen, zonder daarbij de eigenheid van de bestaande gebouwen in het gedrang te brengen. Daarnaast is ook de zoektocht naar complementaire nieuwbouw om de bestaande gebouwen te flankeren van essentieel belang geweest voor de globale kwaliteit van het project.

Milho Caaap Paviljoenen
Milho Caaap Oceaan
Milho Caaap Kapel
Milho Caaap Omgeving

LIGGING

Het Militair Hospitaal heeft een topligging. Ten noorden grenst het aan de landschappelijk hoogwaardige duinengordel. Deze natuurlijke strook is beschermd als natuurgebied en biedt hiermee een unieke landschappelijke onderbouwing voor de herwaardering van het gebied. Het biedt spectaculaire panorama’s op de weidse omgeving. Door het strategisch openen van de historische ommuring van het projectgebied kunnen de duinen als het ware visueel binnenvloeien in de open ruimte binnen de ommuring.  Aan de zuidzijde wordt de site begrensd door de kustbaan N34 Oostende-Knokke. Deze zorgt voor een ideale ontsluiting voor zowel openbaar vervoer, auto's en fietsers.

De ligging op de Oosteroever te Oostende koppelt het voordeel van optimale bereikbaarheid van de Oostendse binnenstad met een rustige residentiële ligging aan de landschappelijke duinengordel. Niet alleen tijdens het toeristische hoogseizoen, maar ook in de wintermaanden is er een heel breed toeristisch aanbod. Op een boogscheut van de projectsite bevinden zich Earth Explorer en het Fort Napoleon. Met een toeristische veerverbinding kan je de havengeul oversteken en aanmeren aan het Westerstaketsel. De Oostendse toppers zoals “De Mercator”, de laatste Yslandvaarder “De Amandine” en het gerenoveerde Casino-Kursaal zijn slechts enkele attracties uit een jarenlang verbreed toeristisch aanbod.

Wil je nog meer weten over dit project?

Contactgegevens

info@caaap.be

+32 (0)9 242 90 30